Paszporty dla zwierząt

Paszporty dla zwierząt zaczęły być stosowane wraz z wejściem w życie pod koniec 2004 roku nowego rozporządzenia, które opisywało wszelkie informacje oraz wymogi dotyczące zdrowia zwierząt oraz przemieszczania oraz transportowania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym. Tym samym posiadacze zwierząt mają możliwość wejścia w posiadanie paszportów dla zwierząt.

Czym jest i co zawiera taki paszport? Paszport to dokument zawierający wszelkie dane zarówno o samym właścicielu oraz zwierzęciu. Precyzując, paszporty dla zwierząt zawierają dane o właścicielu zwierzęcia oraz wszystkie niezbędne informacje na temat imienia, gatunku, rasy, płci, daty urodzenia, a także umaszczenia kota, psa, świnki morskiej, fretki oraz innych zwierzątek.

Wystawianie paszportów dla zwierząt wiążą się także z prowadzeniem dokumentacji odnośnie zaświadczeń o wszelkiego rodzaju szczepieniach naszego zwierzęcia, o prowadzonym leczeniu oraz profilaktyce wobec kleszczy oraz innych chorób.

Trzeba także mieć świadomość, że nasze zwierzę musi posiadać identyfikator w postaci elektronicznego chipu, do którego przyporządkowany jest numer i miejsce umieszczenia umieszcza się w paszporcie. Nie jest natomiast robione zdjęcie zwierzęcia. Sam zaś oficjalny dokument - paszport wydawany jest przez lekarzy weterynarii, którzy spełniają warunki uczestnictwa w procedurze wystawiania paszportów. Upoważnienie przyznawane jest przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.

Nasz gabinet weterynarii spełnia niezbędne warunki uczestnictwa w procedurze wydawania paszportów dla zwierząt:
- posiadamy czynne prawo wykonywania zawodu,
- prowadzimy zakład leczniczy dla zwierząt i zatrudniamy posiadających odpowiednie umiejętności pracowników,
- opłacamy składki członkowskie
- posiadać odpowiedni czytnik mikroczipów
- przestrzegamy przepisów regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporzadzenie”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Weterynaryjna Dariusz Sularz, ul. Gdyńska 1, 80-340 Gdańsk, tel.: +48 58 557 92 36; NIP: 5841068186.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Vetgroom można uzyskać pod adresem e-mail: przychodnia@vetgroom.pl ; tel. 58 557 92 36.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• Przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
• Przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.