Paszporty dla zwierząt

Paszporty dla zwierząt zaczęły być stosowane wraz z wejściem w życie pod koniec 2004 roku nowego rozporządzenia, które opisywało wszelkie informacje oraz wymogi dotyczące zdrowia zwierząt oraz przemieszczania oraz transportowania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym. Tym samym posiadacze zwierząt mają możliwość wejścia w posiadanie paszportów dla zwierząt.

Czym jest i co zawiera taki paszport? Paszport to dokument zawierający wszelkie dane zarówno o samym właścicielu oraz zwierzęciu. Precyzując, paszporty dla zwierząt zawierają dane o właścicielu zwierzęcia oraz wszystkie niezbędne informacje na temat imienia, gatunku, rasy, płci, daty urodzenia, a także umaszczenia kota, psa, świnki morskiej, fretki oraz innych zwierzątek.

Wystawianie paszportów dla zwierząt wiążą się także z prowadzeniem dokumentacji odnośnie zaświadczeń o wszelkiego rodzaju szczepieniach naszego zwierzęcia, o prowadzonym leczeniu oraz profilaktyce wobec kleszczy oraz innych chorób.

Trzeba także mieć świadomość, że nasze zwierzę musi posiadać identyfikator w postaci elektronicznego chipu, do którego przyporządkowany jest numer i miejsce umieszczenia umieszcza się w paszporcie. Nie jest natomiast robione zdjęcie zwierzęcia. Sam zaś oficjalny dokument - paszport wydawany jest przez lekarzy weterynarii, którzy spełniają warunki uczestnictwa w procedurze wystawiania paszportów. Upoważnienie przyznawane jest przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.

Nasz gabinet weterynarii spełnia niezbędne warunki uczestnictwa w procedurze wydawania paszportów dla zwierząt:
- posiadamy czynne prawo wykonywania zawodu,
- prowadzimy zakład leczniczy dla zwierząt i zatrudniamy posiadających odpowiednie umiejętności pracowników,
- opłacamy składki członkowskie
- posiadać odpowiedni czytnik mikroczipów
- przestrzegamy przepisów regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym.