Diagnoza zdolności rozrodczych

Rozmnażanie zwierząt wymaga czasem ingerencji weterynarzy specjalistów. Wykonujemy czynności związane z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt, ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu.